نام و نام خانوادگی: میترا بلوریان

اطلاعات مدیریت آموزشگاه

نام و نام خانوادگی: میترا بلوریان
پست الکترونیک: info@Liyosa-art.ir
تلفن همراه: 09158008898
تلفن ثابت: 05136019641

شماره حساب

شماره کارت بانک ملت: 6104 3378 3757 9604
اطلاعات کارت به نام میترا بلوریان
شماره شبا بانک ملت: IR-610120010000004535621354

اطلاعات بیشتر

اعطای گواهینامه های رسمی با کد بین المللی دارنده پروانه تاسیس سازمان فنی حرفه ای